طریقه واریز به حساب

1- اگر یکی ازکارتهای عضو شتاب (( به غیراز بانک ملت )) را دراختیاردارید به یک خود پرداز(ATM) بانک ملت مراجعه نمائید.  کارت خودرا داخل خودپردازقرارداده و رمزخودرا واردنمائید  <<< گزینه انتقال وجه را انتخاب نمائید çç  گزینه سایرکارتها را انتخاب نمائید <<< شماره کارت (0331-5396-3379 -6104) بنام صندوق پس اندازجاوید را ثبت نمائید <<< مبلغ واریزی خود را ثبت نمائید <<< شماره شناسه (که از شعبه افتتاح کننده حساب دریافت نموده اید) را ثبت نمائید<<< نام صندوق پس اندازجاوید را مشاهده مینمائید <<< پس ازتائید نهائی رسید خود را بردارید. (فقط وفقط وفقط از خود پرداز بانک ملت سراسر کشور)

2- اگرکارت عضو شتاب (( بانک ملت )) را دراختیاردارید به یک خود پرداز (ATM) فقط و فقط وفقط بانک ملت مراجعه نمائید.

 کارت خودرا داخل خودپردازقرارداده و رمزخودرا واردنمائید  <<< گزینه انتقال وجه را انتخاب نمائید <<< گزینه حساب اصلی کارت را انتخاب نمائید <<< گزینه سایرحسابهای متمرکز را انتخاب نمائید <<< شماره حساب  (5026100391) بنام صندوق پس اندازجاوید را ثبت نمائید <<< مبلغ واریزی خود را ثبت نمائید <<< شماره شناسه (که از شعبه افتتاح کننده حساب دریافت نموده اید) را ثبت نمائید <<< نام صندوق پس اندازجاوید را مشاهده مینمائید <<< پس ازتائید نهائی رسید خود را بردارید.

3- درصورت داشتن حساب نزد بانک ملت ازطریق اینترنت بانک ملت از گزینه حواله اینترنتی با ثبت  شماره حساب (5026100391) بنام صندوق پس اندازجاوید  درقسمت مقصد و ثبت مبلغ  واریزی به حساب اقدام به واریز نمائید.

4- درصورت  نصب  نرم افزار همراه بانک ملت (موبایل) ازگزینه حواله بانکی <<< بانک ملت را انتخاب نمائید <<< شماره حساب (5026100391) بنام صندوق پس اندازجاوید را درقسمت مقصد ثبت نمائید <<< مبلغ واریزی به حساب را ثبت نمائید <<< شماره شناسه مربوط به حساب را ثبت نمائید <<< گزینه ارسال را انتخاب نمائید <<< بعد از مشاهده نام صندوق پس انداز جاوید گزینه تائید را اتنتخاب نمائید.

5- بصورت حضوری به یکی ازشعبات بانک ملت سراسرکشورمراجعه و ازطریق فیش نقدی بانک ملت به شماره حساب (5026100391) بنام صندوق پس اندازجاوید با قید مبلغ واریزی و شماره شناسه اقدام به پرداخت نمائید.

6- از طریق اینترنت بانک صندوق جاوید و همچنین از طریق لینک صفحه اول سایت امکان واریز به حساب بصورت راحت تری تعبیه گردیده است.

تذکر1: بعد از واریز به حساب صندوق ، شماره پیگیری و تاریخ واریز را یادداشت نمائید.

تذکر2: لازم به توضیح است مبالغ واریزی فقط وفقط وفقط از طریق خودپرداز یا اینترنت و یا همراه بانک ((بانک ملت)) قابل واریز میباشد.
 

لطفاً جهت واریز به حساب دستورات فوق را کاملاً مطالعه نمائید ولی اگر به اشکال (درمورد نحوه واریز) برخورد کردید با شماره تلفن (33957481) تماس حاصل فرمائید.