امکان وثیقه‌گذاری سهام عدالت برای وام ازدواج ضمانت اجرایی دارد؟

روز گذشته نمایندگان مجلس حساب یارانه و سهام عدالت را به عنوان ضامن پرداخت تسهیلات ازدواج مطرح کردند؛ موضوعی که به گفته مسئولان سپرده‌گذاری مرکزی زیرساخت آن هم فراهم است.